Kontakt
Mateřská škola Rychlov
Přerovská 51
Bystřice pod Hostýnem
768 61

Tel.: 573 378 305
E-mail: ms.rychlov.bph@seznam.cz
Provozní doba
Pondělí: 6-16 hodin
Úterý: 6-16 hodin
Středa: 6-16 hodin
Čtvrtek: 6-16 hodin
Pátek: 6-16 hodin

Uspořádání dne

- respektuje biorytmus dětí i kolísání denní křivky výkonu
- respektuje právo dětí na vlastní spontální aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností třídního programu
- zabezpečuje dostatečnou délku odpoledního spánku a odpočinku individuální potřebě dětí
- zajišťuje uspokojování fyziologických potřeb dětí
- dbá na klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi
- přizpůsobuje se měnícím podmínkám (pozdější nástup dítěte do MŠ, vlivům ročního období, možnosti delšího pobytu venku apod.)

Režim dne:
6:00
- mateřská škola se otevírá a děti se scházejí v určené třídě
- ranní hry dle volby a přání dětí

7:45
- děti se rozcházejí do svých tříd a zde si volně hrají
- spontální činnosti a hry dětí
- didakticky zacílení činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
- individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
- jazykové chvilky
- smyslové hry
- pohybové hry, relaxační cvičení

9:00
- podává se ranní svačina, předchází hygiena

9:15
- děti se schází v komunitním kruhu
- oslava narozenin a svátků
- skupinové aktivity - naslouchání, hodnocení, soustředění, diskuze, vytváření námětů a závěrů
- dokončení činností

9:30
- odcházíme vždy ven, jen za velmi nepříznivého počasí zůstáváme ve třídách s náhradními činnosmi, v letním období odcházíme i dříve

1. třída 11:15- nastává čas hygieny a oběda

2. třída 11.45- nastává čas hygieny a oběda

12:00 - 14.00
- odpolední odpočinek, v jedné třídě jsou soustředěny děti nespavé, většinou starší, které vstávají dřív

14:00
- nastává odpolední svačina, předchází hygiena

14:15
- spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých činnostech dne

16:00
- mateřská škola se uzavírá